GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły

Mariański Marek

V-ce dyrektor

Sadowska Irena

Pedagog Szkolny

Kamińska Hanna

Doradca zawodowy

Marzena Ejdys

Opiekun biblioteki

Sokulska Anita
Drzazgowska Aleksandra

Nauczyciele

JĘZYKA POLSKIEGO

Górska Anna
Jarecka Aneta
Krawczuk Justyna
Łukaszewicz Małgorzata
Michniewicz Agnieszka
Piekarska Agnieszka
Szwed Elżbieta

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Aleksiejczuk Iwona
Guz-Patejuk Sylwia
Król Krzysztof
Kwiatkowska Agnieszka
Szymla Marta
Źródlewska Joanna

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Korzeniewska Agnieszka
Mierzejewska-Sawko Dorota
Sobieraj Renata

HISTORII I WOS-u

Dziąba Anna
Guriańczyk Sławomir
Piekarski Adam
Serbintowicz Piotr

WIEDZY O KULTURZE

Serbintowicz Piotr

PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dziąba Anna
Ejdys Marzena

PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO
I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Hoczyk Waldemar

GEOGRAFII

Matusewicz Alicja
Więcek Mirosława

BIOLOGII

Geściak Elżbieta
Hoczyk Waldemar
Szatkowska Cecylia

CHEMII

Antoszewska Joanna
Grzelak Małgorzata
Lasota Barbara
Matejko Anna
Szlaska Teresa

MATEMATYKI

Gardecki Maciej
Jabłonowska Katarzyna
Jasko-Klimczyk Bożena Barbara
Michalska Małgorzata
Sadowska Irena
Werner Olga

FIZYKI

Jaśkowiec Stanisław
Pawłowski Józef
Więcek Mirosława

TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I INFORMATYKI

Jabłonowska Katarzyna
Michalska Małgorzata
Werner Olga

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Godlewska Iwona
Klucznik Janina
Kotulski Marek
Marcinkowski Jarosław
Mariański Marek
Sztąberska Alicja

RELIGII

Łazicka Joanna
Retkowska Joanna

ETYKI

Jarecka Aneta
Krawczuk Justyna
Powrót